STAGE V POHYBU

Manu
-
koncert/ Busking stage 2

Studenti ZUŠ Poděbrady
-
filmové a populární písně / Busking stage 2

Karolina Čížková
-
subtitle
koncert/ Busking stage 1

Honza Štrup
-
koncert/ Busking stage 1

Smyčcový orchestr Archi ZUŠ Kolín
-
koncert/ Busking stage 2

Antonín Kroča: Na Dřeň
-
vernisáž výstavy / Galerie Ludvíka Kuby

Jakub Čech: Jak se dělá film
-
vernisáž výstavy / Dřevěná pergola

Trio ReCovers
-
koncert/ Busking stage 2

Michal Škapa: Kódy
-
vernisáž výstavy/ Galerie G 18